فرم استخدام

به این وسیله شرکت بهسون از عزیزانی که در زمینه های مرتبط آماده همکاری هستند فرم استخدام زیرا را تکمیل نمایند .
1مشخصات فردی
2اطلاعات تحصیلی
3آپلود عکس
  • YYYY slash MM slash DD