مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)

 

مسئولیت اجتماعی شرکت یا CSR چیست ?

CSR مخفف corporate social responsibility و به معنای مسئولیت اجتماعی است که اگر بخواهیم در یک تعریف مختصر CSR را توضیح دهیم باید بگوییم :

“فعالیت های اجتماعی برندها و انجام کارهای نوع دوستانه نیز از جمله این کارها می باشد.

به بیان دیگر شرکت ها نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تلاش هایی را انجام دهند.

 

سی اس آر یا مسئولیت اجتماعی شرکتی به چه دسته هایی تقسیم می‌شود ?

۱- مسئولیت های اجتماعی محیطی

۲- مسئولیت های اجتماعی خیرخواهانه

۳- مسئولیت های اجتماعی اخلاقی

 

ما در شرکت بهسون بر این باور هستیم که مسئولیت اجتماعی یک تعهد است بر :

به باور ما، مسئولیت­‌پذیری اجتماعی یک تعهد است :

تعهد در برابر حفظ محیط زیست
تعهد در برابر عدم تبعیض در امور استخدامی
تعهد در برابر توجه به تأمین نیازهای کارکنان
تعهد در برابر عدم ارایۀ محصولات زیان­‌آور
تعهد در برابر اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه
تعهد در برابر نپرداختن به فعالیت­‌های غیراخلاقی
تعهد در برابر اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها

 

مسئولیت اجتماعی فردی؛ هر شهروند یک مسئول

 

نیکوکاری؛ نمونه بارزی از انجام مسئولیت اجتماعی