ما در بهسون

نرم افزار حسابداری پاتریس را به شما ارائه خواهیم کرد.

این مجموعه با اشراف به نیازهای فروشگاه ها و شرکت های کوچک و بزرگ و واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام به تولید نرم افزار دقیق ،ساده و کارآمد پاتریس نموده است که به چهار زبان فارسی ،انگلیسی ،عربی و کردی ارایه شده است.